info@elektrikaboneligi.org
Ara

Elektrik Aboneligi

TEDAŞ'DAN İLK DEFA ELEKTRİK ALMAK İSTEYEN İSTEK SAHİPLERİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER


1. Talep Kabulü (Mesken ve İşyeri Ortak Belgeler):

· Talep Kartonu,

· Tedaş'a kayıtlı yetkili bir Elektrik Mühendisi veya tesisatçısı tarafından hazırlanmış plan veya proje,

YETKİLİ ELEKTRİKÇİLERİN LİSTESİ

· İşe Başlama - İş Bitim Formu, (90 gün içerisinde sözleşme yapılmadığı takdirde enerji verme şartları yeniden değerlendirilir.)

· İstek yerine ait Harici Kroki,

· Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan), veya Yapı Ruhsatı,

2. Sözleşme Yapılması:

Sözleşme esnasında ilgilisinden yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak;

· Mal Sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise Tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğuna dair belge,

· Kiraya vermiş ise kira kontratının fotokopisi,

· Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,

· Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, T.C. Kimlik Numarası,

· 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 11. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden zorunlu deprem sigorta poliçesi, ( Zorunlu deprem sigortası (DASK) olmayanların abonelikleri yapılmayacaktır. )

Mesken Sözleşmeleri için :

· Geldiği yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,

Ticarethane Sözleşmeleri için:

· Vergi levhası fotokopisi,

· Geldiği yere ait Abone (Tesisat No)Numarası,

Şirket adına yapılacak sözleşmeler için:

· Şirket Kaşesi,

· İmza Sirküleri,

· Vergi Levhası Fotokopisi,

· Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş), Şirket şubesi varsa ve Ticaret Sicil Gazetesinde Şubenin adresi yayınlanmamışsa, Şirketin şube açılış kararı,

· Faaliyet Belgesi,

· Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, TC. Kimlik Numarası, (Vekalet Verenin),

· Yetkili Kişi Veya Kişiler(vekil ise noter onaylı vekaletname), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, TC. Kimlik Numarası (Vekilin),

· Geldiği yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,

NOT: Sanayi Sicil Belgesi olan abonelerin Sanayi İndiriminden faydalanabilmeleri için;

· Kapasite Raporu,

· Sanayi Sicil Belgesi,

nin aslı ile noter onaylı fotokopisini sözleşme yaptıkları Müdürlüklerin Abonman Şefliklerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Sözleşme esnasında hazır olmayan (ilgili yerden çıkarılmamış ) bu belgeler ibraz ettikleri tarihten sonraki 2. ci faturalama döneminden itibaren indirimden faydalanır. Sanayi aboneleri İndirimlerini devam ettirebilmeleri için 2 yılda bir bu belgelerini yenileyerek tekrar sözleşme yaptıkları Müdürlüklerin Abonman Şefliklerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Merdiven Otomatiği, Asansör, Hidrafor gibi Ortak Kullanım yerleri Apartman Yöneticiliği adına yapılacak ise;

· Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,

· Apartman Yönetimi Karar Defterinin Noterden Tasdikli başlık sayfası ile Yönetim Kararının Alındığı sayfanın fotokopisi,

· Yönetim Kaşesi,

· Yetkili Kişi Veya Kişiler, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,T.C Kimlik Numarası (Yetkilinin),

Bina yöneticiliği olmayan yerlerde bina sahiplerinden herhangi biri adına yapılabilir.

Bunun için gerekli evraklar;

· Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,

· Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,T.C Kimlik Numarası,

· Tapu,

Bu işlemlerde size yardımcı olabilecek Yetkili Elektrikçilerin ListesiİSİM DEĞİŞİKLİĞİ (DEVİR) SÖZLEŞMELERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER


· Mal Sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise Tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğuna dair belge,

· Kiraya vermiş ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi,

· Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,

· Geldiği yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,

· Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, T.C. Kimlik Numarası,

· 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 11. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden zorunlu deprem sigortası,

( Zorunlu deprem sigortası (DASK) olmayanların abonelikleri yapılmayacaktır. )

Mesken Sözleşmeleri İçin :

· Mal Sahibi veya Vekili(Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğuna dair belge

· Kiracı ise Kira Kontratının Aslı ile birlikte Fotokopisi,

İşyeri Sözleşmeleri İçin;

Şahıs Adına Yapılacak ise;

· Mal sahibi veya vekili(Noterce vekalet verilen) ise Tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğuna dair belge,

· Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi,

· Vergi levhası fotokopisi,

Şirket Adına Yapılacak ise;

· Mal sahibi veya vekili(Noterce vekalet verilen) ise Tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğuna dair belge,

· Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi,

· Vergi levhası fotokopisi

· İmza sirküleri,

· Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, T.C Kimlik Numarası (Vekalet Verenin),

· Şirket kaşesi,

· Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş), Şirket şubesi varsa ve Ticaret Sicil Gazetesinde Şubenin adresi yayınlanmamışsa, Şirketin şube açılış kararı

· Faaliyet Belgesi,

· Yetkili kişi veya kişiler (vekil ise noter onaylı vekaletname),Nüfus Cüzdan Fotokopisi,TC. Kimlik Numarası(Vekilin),

Bu işlemlerde size yardımcı olabilecek Yetkili Elektrikçilerin Listesi